Program

Csütörtök – Štvrtok
2019-07-04
Péntek – Piatok
2019-07-05
Szombat – Sobota
2019-07-06
Otváranie brány / Kapunyitás image
15:00
Otváranie brány / Kapunyitás
Facebook Comments
Sprievodné programy / Kísérőprogramok image
15:30
Sprievodné programy / Kísérőprogramok

Chill stan, projekcia na steny, knižný bazár, stolný futbal, lezecká stena, ručne vyrobené spoločenské hry, remeselné pivá / Chill sátor, fényfestés, könyvbazár, csocsó, mászófal, kézzel készített társasjátékok, kézműves sörök

Facebook Comments
Fiľakovo – potenciály mesta – v dielach poslucháčov STU v Bratislave (výstava) / Fülek és a városban rejlő lehetőségek a Pozsonyi Műszaki Egyetem hallgatóinak munkáiban (kiállítás) image
16:00
Fiľakovo – potenciály mesta – v dielach poslucháčov STU v Bratislave (výstava) / Fülek és a városban rejlő lehetőségek a Pozsonyi Műszaki Egyetem hallgatóinak munkáiban (kiállítás)

Študenti 5. ročníka Fakulty archtiektúry STU v Bratislave v zimnom semestri 2018/19  hľadali scenáre revitalizácie častí mesta Fiľakova, s dôrazom na špecifické priemyselné zóny najmä bývalej Smaltovne. Aké sú aktuálne a aké dlhodobé potenciály týchto častí mesta? Ako je možné pri plánovaní rozvoja územia vychádzať z udržateľnosti zdrojov, reagovať na klimatické zmeny a vývoj technológií a inovácií? Odpovede študentov na tieto otázky budú prezentované vo forme postrov. [prezentácia v slovenskom jazyku] – vystavené práce budú dostupné počas celého trvania festivalu

A Pozsonyi Műszaki Egyetem Építészmérnöki karának 5. éves hallgatói a 2019/19-es téli szemeszterben Fülek város különböző részeinek revitalizációs megvalósításait keresték, elsősorban az egykori Zománcgyár ipari területén belül. Milyenek ezeknek a helyeknek az aktuális és hosszútávú felhasználási módjai? Hogyan indulhatunk ki a vizsgált területek esetében a fenntarthatóságból,  klimatikus változáskból és a technológiai fejlesztésekből? A diákok válaszai ezekre a kérdésekre poszterek formájában lesznek a közönségnek előadva. [szlovák nyelvű prezentáció] – a kiállított munkák az  fesztivál egész ideje alatt megtekinthetőek lesznek

Facebook Comments
Svet Blízkeho východu / A Közel-Kelet világa image
16:00
Svet Blízkeho východu / A Közel-Kelet világa

Hostia besedy: Attila Kovács, islamológ a Ahmad Ali. Moderuje: János Vasik [beseda v maďarskom jazyku]  / A beszélgetés vendégei: Kovács Attila iszlamológus és Ahmad Ali. Moderátor: Vasik János[magyar nyelvű beszélgetés]

Facebook Comments
Program pre detí / Gyerekprogramok image
16:00
Program pre detí / Gyerekprogramok

Remeselnícka dielňa pre deti – vedúce: Diana Ádám, Csilla Zara / Vár a Lak: kézműves foglalkozás – vezetők: Ádám Diana, Zara Csilla
Lukostreľba, stolný futbal pre detí, lezecká stena, spoločenské hry / Íjászat, gyerekcsocsó, mászófal, társasjátékok

Facebook Comments
Tvorivé dielne FOLT / A FOLT Művészeti Műhely workshopjai image
16:00
Tvorivé dielne FOLT / A FOLT Művészeti Műhely workshopjai

Architektonický workshop: festivalové inštalácie – vedúci: Viliam Kovács / Építészműhely: fesztiválinstallációk – vezető: Kovács Vilmos
Creativ workshop:
maľovanie tričiek – vedúca: Adriana Nagyová Breštianská & tvorba pohľadníc so žiakmi ZUŠ-MAI / Creativ workshop: pólófestés – vezető: Breštianská Nagy Adrianna & képeslapkészítés a Művészeti Alapiskola növendékeivel
Remeselnícka dielňa: Dekorácie z recyklovateľných materiálov – vedúca: Žofia Tóthová / Kézműves műhely: Dísztárgyak újrahasznosított anyagokból – vezető: Tóth Zsófia

Facebook Comments
Vernisáž / Kiállításmegnyitó image
17:30
Vernisáž / Kiállításmegnyitó

Diela Adely Vilhan Vašovej – Lédy & Kristíny Šuhajovej / Adela Vilhan Vašová – Léda & Kristína Šuhajová alkotásai

Autorov vystavených diel predstaví Klaudia Mikuš Kovácsová. / A kiállított alkotások szerzőit bemutatja Mikuš Kovácsová Klaudia.

Facebook Comments
Letný koncert klasickej hudby / Nyári komolyzenei koncert image
18:00
Letný koncert klasickej hudby / Nyári komolyzenei koncert

Štefan Szabó (gitara) & Ján Fiala (vibrafón) duo / Szabó Štefan (gitár) & Fiala Ján (vibrafon) duó

Podujatie sa realizuje v rámci projektu Hudobné ročné obdobia. / A rendezvény a Zenés évszakok c. projekt keretében valósul meg.

Facebook Comments
Divadlo KUMŠT Színház (komédia/vígjáték) image
19:00
Divadlo KUMŠT Színház (komédia/vígjáték)

Účinkujú: Csongor Kassai, Martin Mňahončák, Gregor Hološka / Közreműködnek: Kassai Csongor, Mňahončák Martin, Hološka Gregor

Divadelné predstavenie v slovenskom jazyku. / Szlovák nyelvű színielőadás.

Niečo podobné/Valami hasonló:

Podujatie sa realizuje v rámci projektu VI. Medzinárodný divadelný festival. / A rendezvény a VI. Nemzetközi Színházi Fesztivál c. projekt keretében valósul meg.

Facebook Comments
Filmový kútik / Filmsarok image
19:00
Filmový kútik / Filmsarok

Premietanie krátkych filmov v maďarskom jazyku [s anglickými titulkami] / Magyar nyelvű rövidfilmek vetítése [angol felirattal]

Facebook Comments
Turnaj v stolnom futbale / Csocsóbajnokság image
20:30 - 21:30
Turnaj v stolnom futbale / Csocsóbajnokság
Facebook Comments
Parno Graszt (HU) image
21:30
Parno Graszt (HU)

Facebook Comments
Karaoke v chill stane / Karaoké a chill sátorban image
23:00
Karaoke v chill stane / Karaoké a chill sátorban

Facebook Comments
Turnaj v stolnom futbale / Csocsóbajnokság image
23:00
Turnaj v stolnom futbale / Csocsóbajnokság
Facebook Comments
Otváranie brány / Kapunyitás image
15:00
Otváranie brány / Kapunyitás
Facebook Comments
Sprievodné programy / Kísérőprogramok image
15:30
Sprievodné programy / Kísérőprogramok

Chill stan, projekcia na steny, knižný bazár, stolný futbal, lezecká stena, ručne vyrobené spoločenské hry, remeselné pivá / Chill sátor, fényfestés, könyvbazár, csocsó, mászófal, kézzel készített társasjátékok, kézműves sörök

Facebook Comments
Program pre detí / Gyerekprogramok image
16:00
Program pre detí / Gyerekprogramok

Hravá angličtina – vedúca: Tímea Fekete Farkas / Játékos angol – vezető: Fekete Farkas Tímea
Lukostreľba, stolný futbal pre detí, lezecká stena, spoločenské hry / Íjászat, gyerekcsocsó, mászófal, társasjátékok

Facebook Comments
Tvorivé dielne FOLT / A FOLT Művészeti Műhely workshopjai image
16:00
Tvorivé dielne FOLT / A FOLT Művészeti Műhely workshopjai

Creativ workshop: maľovanie tričiek – vedúca: Adriana Nagyová Breštianská & tvorba pohľadníc so žiakmi ZUŠ-MAI / Creativ workshop: pólófestés – vezető: Breštianská Nagy Adrianna & képeslapkészítés a Művészeti Alapiskola növendékeivel
Remeselnícka dielňa: Dekorácie z recyklovateľných materiálov & Liatie hliníka do pieskových foriem – vedúce: Žofia Tóthová & Emese Kovács / Kézműves műhely: Dísztárgyak újrahasznosított anyagokból & Homokformázásos alumíniumöntés – vezetők: Tóth Zsófia & Kovács Emese

Historická fotografická dielňa: Mokrý kolodiový proces: ambrotípie, ferrotípie – vedúci Zoltán Gyetvai / Történelmi fényképészműhely: Nedves kollódiumos eljárás: ambrotípiák, ferrotípiák – vezető: Gyetvai Zoltán 

Facebook Comments
Pázsit (SK/HU) image
16:30
Pázsit (SK/HU)

Koncert alternatívnej hudby / Alternatív zenei koncert

Facebook Comments
Sprievodca do sveta opery / Operabeavató image
17:30
Sprievodca do sveta opery / Operabeavató

Duety o láske od Mozarta / Mozart-duettek a szerelemről

Účinkujúci / Előadók: Kolonits Klára (soprán / szoprán), Erdős Attila (barytón / bariton), Dinyés Dániel (rozprávač, klavirista / mesélő, zongorista)

Hány útja lehet egy szerelemnek, hány módja a beszélgetésnek a szerelemről? Operabeavatónk olyan embereknek szól, akiket mindig zavart, hogy nem lehet megállítani egy előadást és felszólni: „Ezt mégegyszer, mert nem értem!“ Vagy: „Mégegyszer! Olyan jó volt!“ Vagy épp olyanoknak, akik soha nem értették, mi a jó egy szerelmi hangosan éneklésben vagy épp egy félórás haldoklásban. Most mindenre lesz lehetőség! Az előadáson úgy próbáljuk meg elemzésekkel felszínre hozni az opera rejtett rétegeit, hogy megtanuljuk minél többször meghallani Mozart és szövegírója, da Ponte véleményét is életről, helyzetekről, emberekről.

Predstavenie v maďarskom jazyku. / Magyar nyelvű előadás.

Facebook Comments
Súťaž na lezeckej stene / Mászófal-bajnokság image
17:30 - 20:30
Súťaž na lezeckej stene / Mászófal-bajnokság
Facebook Comments
Literatúra, film a Lučenec  / Irodalom, film és Losonc image
19:00
Literatúra, film a Lučenec / Irodalom, film és Losonc

Beseda so spisovateľom, Lučenčanom, Petrom Balkom. S autorom románu „Vtedy v Lošonci“ a scenáristom filmu Čiara sa rozpráva Klaudia Mikuš Kovácsová / Beszélgetés a losonci Balko Peter íróval. A „Vtedy v Lošonci” c. regény szerzőjét és a Čiara c. film forgatókönyvíróját Mikuš Kovácsová Klaudia faggatja.

Beseda prebieha v slovenskom jazyku. / A beszélgetés szlovák nyelven zajlik.

Facebook Comments
Performance image
20:30
Performance

Večerné prekvapenie od Zoltána Kovácsa. / Esti meglepetés Kovács Zoltántól.

Facebook Comments
Frajara*Putika (CZ) image
21:00
Frajara*Putika (CZ)

Facebook Comments
Večerné kino / Esti mozi – Čiara (SK/UA, 2017, krimi, 1h 45s) image
22:30
Večerné kino / Esti mozi – Čiara (SK/UA, 2017, krimi, 1h 45s)

Facebook Comments
Otváranie brány / Kapunyitás image
15:00
Otváranie brány / Kapunyitás
Facebook Comments
Sprievodné programy / Kísérőprogramok image
15:30
Sprievodné programy / Kísérőprogramok

Chill stan, projekcia na steny, knižný bazár, stolný futbal, lezecká stena, ručne vyrobené spoločenské hry, remeselné pivá / Chill sátor, fényfestés, könyvbazár, csocsó, mászófal, kézzel készített társasjátékok, kézműves sörök

Facebook Comments
Filmový kútik / Filmsarok. image
16:00
Filmový kútik / Filmsarok.

Premietanie krátkych filmov v slovenskom jazyku [s anglickými titulkami] / Szlovák nyelvű rövidfilmek vetítése [angol felirattal]

Facebook Comments
Program pre detí / Gyerekprogramok image
16:00
Program pre detí / Gyerekprogramok

Hľadanie pokladu – vedúce: Illés Panka & Dorka / Kincskeresés – vezetők: Illés Panka & Dorka
Lukostreľba, stolný futbal pre detí, lezecká stena, spoločenské hry / Íjászat, gyerekcsocsó, mászófal, társasjátékok

Facebook Comments
Tvorivé dielne FOLT / A FOLT Művészeti Műhely workshopjai image
16:00
Tvorivé dielne FOLT / A FOLT Művészeti Műhely workshopjai

Creativ workshop: maľovanie tričiek – vedúca: Adriana Nagyová Breštianská & tvorba pohľadníc so žiakmi ZUŠ-MAI / Creativ workshop: pólófestés – vezető: Breštianská Nagy Adrianna & képeslapkészítés a Művészeti Alapiskola növendékeivel
Remeselnícka dielňa: Dekorácie z recyklovateľných materiálov & Liatie hliníka do pieskových foriem – vedúce: Žofia Tóthová & Emese Kovács / Kézműves műhely: Dísztárgyak újrahasznosított anyagokból & Homokformázásos alumíniumöntés – vezetők: Tóth Zsófia & Kovács Emese

Historická fotografická dielňa: Mokrý kolodiový proces: ambrotípie, ferrotípie – vedúci Zoltán Gyetvai / Történelmi fényképészműhely: Nedves kollódiumos eljárás: ambrotípiák, ferrotípiák – vezető: Gyetvai Zoltán 

Facebook Comments
Vystúpenie slamerov / Slammerek fellépése image
16:00
Vystúpenie slamerov / Slammerek fellépése

Slammerek: Pion István, Simon Márton, Laboda Róbert / Slameri: István Pion, Márton Simon, Róbert Laboda

Vystúpenie slamerov v maďarskom jazyku. / Magyar nyelvű slam poetry.

Facebook Comments
Kardos-Horváth János akusztikus koncertje / Akustický koncert Jánosa Kardosa-Horvátha (HU) image
16:30
Kardos-Horváth János akusztikus koncertje / Akustický koncert Jánosa Kardosa-Horvátha (HU)

Kardos-Horváth János dalszerző pontos szövegei jól tükrözik a világot. A Kaukázus zenekar frontembere a magyar beat hagyományokat követve, a könnyűzenét mint kommunikációs teret használva dokumentálja korunkat. Ebben az érzelmek, a globkrit, a közélet ugyanúgy benne van, mint a személyes kételkedés, keresés. Ne legyen kétségünk, az ízlésesen megfogalmazott magyar szöveg és a fülbemászó dallamok igenis megállnak, megutaztatnak egy szál gitárral is!

Facebook Comments
Irodalom és slam – Simon Márton, a Rókák esküvője című kötet szerzője és Laboda Róbert kötetlen beszélgetése / Literatúra a slam – Neviazaná beseda básnika Mártona Simona a Róberta Labodu image
17:30
Irodalom és slam – Simon Márton, a Rókák esküvője című kötet szerzője és Laboda Róbert kötetlen beszélgetése / Literatúra a slam – Neviazaná beseda básnika Mártona Simona a Róberta Labodu

Beseda so slamerom, spisovateľom Márton Simon – predstavenie knihy Rókák esküvője. Moderuje: Róbert Laboda / Beszélgetés Simon Márton slammerrel, íróval – a Rókák esküvője című könyv bemutatója. A beszélgetést vezeti: Laboda Róbert

Beseda prebieha v maďarskom jazyku. / Magyar nyelvű beszélgetés.

Facebook Comments
Vystúpenie slamerov & Open mic / Slammerek fellépése & Open mic image
18:30
Vystúpenie slamerov & Open mic / Slammerek fellépése & Open mic

Slammerek: Pion István, Simon Márton, Laboda Róbert / Slameri: István Pion, Márton Simon, Róbert Laboda

Vystúpenie slamerov v maďarskom jazyku. / Magyar nyelvű slam poetry.

Facebook Comments
Peter Lipa Band (SK) image
19:30
Peter Lipa Band (SK)

Facebook Comments
21:00
Pivná prestávka / Sörszünet
Facebook Comments
Ferenczi György & 1ső Pesti Rackák (HU) image
21:30
Ferenczi György & 1ső Pesti Rackák (HU)

Facebook Comments
Miquéu Montanaro (FR) image
23:00
Miquéu Montanaro (FR)

Pestré Slovensko – Színes Szlovákia

Facebook Comments
Select date to see events.

 

A műsorváltozás jogát fenntartjuk! / Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu!

Facebook Comments