Category Archives: Egyéb

UDVart 2022

Koncerty, tvorivé programy, besedy, predstavenia, performance, výstava, večerné kino, aktivity pre deti a ďalšie zaujímavosti čakajú na návštevníkov tohtoročného festivalu UDVart 1.- 3. júla vo Fiľakove. Okrem slovenských a maďarských umelcov sa na trojdňovom umeleckom festivale predstavia aj hostia z Poľska, Francúzska, Kazachstanu, Spojeného kráľovstva

RÁDIO PATRIA na UDVarte

S radosťou oznamujeme, že v rámci tohtoročného UDVart-u sa k nám privíta unikátna maďarská kapela Ferenczi György & 1Ső Pesti Rackák.

SPEED LIMIT 60

Tematika: 60 rokov na ceste – krátky prierez diel stvorených za minulých 60 rokov, ktorý je mnohotvárny ako život sám. Technika: miešaná. Amatérsky výtvarník Zoltán Kovács žije vo Fiľakove. Záber má dosť široký, vyskúšal rôzne techniky (akvarel, olejomaľba, grafika, linoryt, medená rytina, pastel), rád vyrezáva