Čo je UDVart?

Čo je UDVart?

UDVart je kultúrno-umelecký festival, ktorého cieľom je nielen uspokojiť potreby užšieho kruhu ľudí, no zároveň sa snaží „nakaziť“ aj tých, ktorí zatiaľ ešte ani netušia, že aj oni sú súčasťou „malého celku“.

Aké boli začiatky?

V roku 2016 vznikla skupina dobrovoľníkov pod taktovkou Mestského kultúrneho strediska Fiľakovo, ktorej cieľom bolo spojiť všetko to, čo majú radi a ukázať to svetu. Ako výsledok ich snaženia sa zrodil festival UDVart.

Komu je určený?

Pre všetkých v každom veku, no hlavne pre tých, ktorí sa zaujímajú o umenie, či už na profesionálnej alebo amatérskej úrovni a radi spoznávajú nové veci, ktoré môžu byť pre niekoho príliš abstraktné alebo alternatívne. Napriek tomu sú však veľmi zaujímavé a inšpiratívne.

Prečo práve názov UDVart?

Názov v podstate odkazuje aj na miesto podujatia, ktoré je dvorom Mestského vlastivedného múzea, aj na umenie, čím je dvor počas festivalu obklopený. U (umenie) + DV (dvor) + ART (umenie) = UDVart. Nádvorie umenia?

Prečo práve Fiľakovo?

V prvom rade preto, lebo miestne Mestské kultúrne stredisko a na ne nadväzujúci tím mladých považovali za dobrý nápad priniesť niečo nevšedné do tohto malého mestečka. Fiľakovo zároveň predstavuje akési spojenie medzi Slovenskom a Maďarskom, už počas stredoveku totiž profitovalo zo svojho strategického umiestnenia. Napriek tomu, že ide o mesto so sotva 10-tisíc obyvateľmi, existuje tu bohatý kultúrny život, takže sme si povedali, že pod zrúcaninami hradu vo Fiľakove by sa mohla konať aj trochu nevšedná odviazanejšia akcia. Mladí Fiľakovčania, ktorí študujú inde, by mali o jeden dôvod viac na to, aby sa vrátili domov.

 Na základe čoho sú programy zostavené?

Snažíme sa program zostaviť tak, aby bol čo najpestrejší. UDVart je multižánrový multikultúrny festival. Objavujú sa tu aj nezvyčajné formy umeleckého prejavu, dostanú priestor aj profesionálni umelci, aj amatérske zoskupenia v oblasti výtvarného umenia, literatúry, divadla, filmu, tanca a samozrejme aj hudby. Ponúkame pestrý sprievodný program: workshopy, remeselnícke či umelecké tvorivé dielne, výstavy, filmový kútik, program pre deti, ručne vyrábané spoločenské hry, lezeckú stenu, stolný futbal, gastro špeciality a veľa ďalších zaujímavostí. V programe sú zastúpení predstavitelia kultúr rôznych národností žijúcich na Slovensku, teda okrem slovenskej sa návštevníci festivalu môžu oboznámiť aj maďarskou, rómskou, českou, židovskou kultúrou a ďalšími. Pozývame hostí aj zo zahraničia: z Maďarska, Česka, Francúzska, USA či z Kuby.

Aké známe festivaly boli pre vás inšpiráciou?

Myšlienka vznikla na umeleckom festivale Ordögkatlan (Maďarsko), ale inšpirovali nás aj také domáce festivaly ako Pohoda alebo študentský festival Gombasecký letný tábor (Gombaszögi Nyári Tábor).

Môžu sa k vám prihlásiť dobrovoľníci?

Samozrejme! Veľmi radi uvítame nám podobných fanatikov, pre ktorých nepredstavuje problém obetovať týždenne niekoľko hodín z voľného času, aby v spolupráci s mladistvou skupinou pomohli vytvoriť niečo veľké. Považujeme za dôležité, aby každý robil to, čo ho baví a má rád, a aby na seba zobral len toľko, koľko unesie. Napíšte nám na adresu udvartfest(at)gmail(dot)com.

Čo v prípade, ak nechcem byť dobrovoľníkom, no mám skvelý nápad?

Privítame akýkoľvek nápad, či pomoc, nech je reč o účinkujúcich, organizácii alebo realizácii. Vaše návrhy a nápady radi uvítame na adrese udvartfest(at)gmail(dot)com.

Facebook Comments