Čo je UDVart?

Fiktívna reportáž s účastníkom festivalu UDVart.

Čo je UDVart?

UDVart je politicky nezávislý umelecký festival populárnej hudby, ktorého cieľom je nielen uspokojiť potreby užšieho kruhu ľudí, no zároveň sa snaží „nakaziť“ aj tých, ktorí zatiaľ ešte ani netušia, že aj oni sú súčasťou „malého veľkého“.

Aké boli začiatky?

V roku 2016 vznikla skupina dobrovoľníkov pod taktovkou Mestského kultúrneho strediska Fiľakovo, ktorej cieľom bolo spojiť všetko to, čo majú radi a ukázať to svetu. Ako výsledok ich snaženia sa zrodil festival UDVart.

Komu je určený?

Pre všetkých v každom veku, no hlavne pre tých, ktorí sa zaujímajú o umenie či už na profesionálnej alebo amatérskej úrovni a radi spoznávajú nové veci, ktoré môžu byť pre niekoho príliš abstraktné alebo alternatívne. Napriek tomu sú však veľmi zaujímavé a inšpiratívne.

Prečo práve názov UDVart?

Názov v podstate odkazuje na miesto podujatia, ktoré je dvorom Mestského vlastivedného múzea (udvar v maď. = dvor). Ak by sa toto miesto nachádzalo, dajme tomu v Budapešti, už by dávno fungovalo ako ruin pub. Druhá časť zloženého slova, samozrejme, odkazuje na umenie. Nádvorie umenia??

Prečo práve Fiľakovo?

V prvom rade preto, pretože tu vznikla skupina mladých ľudí, ktorí považovali za dobrý nápad priniesť niečo nevšedné do tejto časti Novohradskej župy. Malé mesto zároveň predstavuje akési spojenie medzi Slovenskom a Maďarskom, už počas stredoveku totiž profitovalo zo svojho strategického umiestnenia. Napriek tomu, že ide o mesto so sotva 11-tisíc obyvateľmi, aj tu existuje bohatý kultúrny život, takže sme si povedali, že pod zrúcaninami hradu vo Fiľakove by sa mohla konať aj trochu nevšedná odviazanejšia akcia. Čo ak sa nám práve takto podarí prilákať domov mladých ľudí stratených vo veľkom svete? Mali by tak o jeden dôvod viac, prečo sa vrátiť domov.

Na základe čoho sú programy zostavené?

Keďže náš festival ešte nie je zabehnutý, na začiatku sme sa snažili zostaviť program tak, aby bol čo najpestrejší, niekedy to vyzerá ako riadny chaos, ak napr. po reggae kapele vystúpi súbor ľudovej hudby. Cieľom tohto všetkého je však publiku predstaviť čo najviac žánrov, zároveň spoznáme publikum aj my. Konečná zostava festivalu je vo veľkej miere ovplyvnená aj trpezlivosťou a ochotou účinkujúcich.

Takže ide v podstate o amatérsky projekt?

Presne tak! Nikto z nás, dobrovoľníkov, v minulosti žiadny festival neorganizoval, čo prirodzene, celý proces sťažuje. Učíme sa však a napredujeme zo dňa na deň. Netajíme sa, že naším cieľom je, aby UDVart jedného dňa dosiahol úroveň veľkých festivalov.

Aké známe festivaly boli pre vás inšpiráciou?

V prvom rade to boli také nezávislé festivaly umenia ako napr. festival Ordögkatlan alebo festival Bánkitó. Čo sa týka festivalov na Slovensku, nemôžeme nespomenúť študentský festivaly ako Gombaszögi Nyári Tábor (Gombasecký letný tábor) alebo Pohoda.

Môžu sa k vám prihlásiť dobrovoľníci?

Samozrejme! Veľmi radi uvítame nám podobných fanatikov, pre ktorých nepredstavuje problém obetovať týždenne niekoľko hodín z voľného času, aby v spolupráci s mladistvou skupinou pomohli vytvoriť niečo veľké. Považujeme za dôležité, aby každý robil to, čo ho baví a má rád, a aby na seba zobral len toľko, koľko unesie. Napíšte nám na adresu udvartfest(at)gmail(dot)com.

Čo v prípade, ak nechcem byť dobrovoľníkom, no mám skvelý nápad?

Privítame akýkoľvek nápad či pomoc, nech je reč o účinkujúcich, organizácii alebo realizácii. Vaše návrhy a nápady radi uvítame na adrese udvartfest(at)gmail(dot)com.

Facebook Comments