Prístup k areálu

Miestom podujatia festivalu UDVart je nádvorie Vlastivedného múzea vo Fiľakove, Hlavná 14, Fiľakovo.

Nádvorie je pomerne ukryté, keďže zo všetkých strán ho obkolesujú budovy. Preto pripájame malú pomôcku s prístupom na miesto konania.
Samozrejme, stačí, ak budete pozorne načúvať a hudba vás zaručene privedie na festival UDVart.

Facebook Comments